"Barn staver kjærlighet slik:
T - I - D." Dr. Anthoney P. Witham
For barnehageåret 2017/2018 har Huser gårdsbarnehage 3 hovedprosjekter.Antall-rom og form:


Barn utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. De er tidlig opptatt av tall og telling. Tidlig introduksjon gir stor «gevinst» på dette området, så derfor har vi et eget grupperom til fagområdet antall rom og form. Vi fokuserer på bevissthet i hverdagssituasjoner i forhold til å bruke tall, begreper, leke med former, sammenligne og sortere osv.  I tillegg skal alle gruppene bruke «matterommet» vårt ofte.  Dette har blitt et populært rom.  Vi leker også med matematikk når vi er ute. Vi sorterer store steiner og små steiner, vi ser på bladers form, farger, vi teller kongler, og ser etter de største og de minste pinnene osv. Vi spiller mye med barna, og er bevisst det matematiske språket. Vi har brukt blant annet matematikksenteret for kompetanseheving


Grønn hverdag:

Naturen og nærmiljøet på Hvaler bugner av spennende og spiselige mat skatter som vi skal benytte oss av. Dette året skal vi videreutvikle dette ved å lage vår helt egen kokebok. Prosjektet blir tverrfaglig, og alle fagområdene blir representert. Vi skal komponere våre egne retter som inneholder ting som vi har høstet og skaffet i nærområdet, altså kortreist mat. Vi skal også gjenta suksessen med å åpne vår egen restaurant for en dag, med barna som kokker, kelnere og servitører. Prosjektet vil skape unike arenaer for læringsprosesser. Vi skal ut i naturen, vi skal smake, lukte, føle og kjenne. Vi skal bli ekstra godt kjent med det vakre nærmiljøet vårt, samarbeide, reflektere og vi skal tenke nytt, Best av alt skal vi oppleve og erfare sammen.

Vi bruker mye tid på å tilberede mat, og barna er delaktig i dette. Vi har eget drivhus som vi planter grønnsaker, urter og frukt i. Barna er med å sår, steller og høster. Vi undrer oss stadig over hvor alt egentlig kommer ifra, og hvordan maten blir til. Vi er opptatt av å lage og servere et variert og sunt måltid. Gjennom medvirkning i mat og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat, og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.


Vi elsker å være ute. Ute er det rom for aktiviteter, undring, utforsking og lek. Barna treffer hverandre på tvers av gruppene, som bidrar til å skape gode relasjoner og vennskap. Vi har et fantastisk nærmiljø som vi benytter daglig, både på korte og lengre turer. Barna skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer, samtidig som vi blir kjent på Hvaler.Vaner og handlingsmønstre tar form allerede i tidlig alder. Gode vaner som tilegnes i barnehagen kan vare livet ut. Barnehagen legger til rette for at barn skal oppleve bevegelssesglede, matglede og matkultur. Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling, og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

 Barns medvirkning:

Barnehagen skal ivareta barns rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven, Grunnloven og FN`s barnekonvensjon. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. 

Vi er svært opptatt av å se hvert enkelt barn. Det er en av grunnene til at vi er organisert som vi er. Vi mener at små grupper, gjør det mer oversiktlig og gjør mulighetene større for både barn og voksne. Å ha stor fleksibilitet i gruppene er et av våre hovedpoeng, slik at vi tar vare på barns medvirkning, samt vennskap og interesser blant barna. Barna får medvirke mye i hverdagen. I kjernetiden er barna stort sett i grupper, som mye av tiden har struktur med samling, tilrettelagte aktiviteter, turer osv. Utenom kjernetiden er vi sammen på tvers. Det betyr at hvert barn har mange muligheter til valg av aktiviteter sammen med barn og voksne de ellers ikke er så mye sammen med. Dette gjør at alle barn og alle voksne kjenner hverandre svært godt. Medvirkning i Huser gårdsbarnehage går mye på å se hvert enkelt barn, samt hele tiden ha muligheter åpne, slik at de kan påvirke sin egen hverdag i stor grad. Vi ønsker også at barna skal få oppleve "drømmedager" i løpet av barnehageåret. Det vil si at vi sammen med barnet/barna tar utgangspunkt i noe de viser stor interesse/glede for. Her er mulighetene mange og det kan helt sikkert bli dager som er til inspirasjon og som kan være med å utvikle felles interesser, vennskap og ikke minst stor glede. Det kan eksempelvis bli "superhelt" dager, brannmann dag, dukkevogn tur, osv....! Men hvilke drømmedager det vil bli er helt avhengig av hva barnet /barna er opptatt av. Dette blir spennende!

Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS