Ansatte

Ӂ gi et barn selvtillit er det fornemste av alle foreldreoppdrag."
Karsten Isachsen



Ansatte

Her er menneskene du vil møte i Huser Gårdsbarnehage. Vi har satset på stor pedagogtetthet. 
I tillegg til fem førskolelærere har vi en idrettspedagog og en allmennlærer. På Huser Gård i tilknytning til barnehagen har vi en barnevern- og spesialpedagog samt en med hovedfag i pedagogikk. Vi legger for øvrig stor vekt på solid faglig bakgrunn samt de riktige personlige egenskapene hos de som skal arbeide med barna. Utover pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere har vi også flere dyktige og engasjerte assistenter med ulik bakgrunn som blant annet idrettspedagog, gartner og tømrer. 


Linda Krogsrud – pedagogisk leder


Linda er utdannet førskolelærer med utefag som fordypning. Hun er opprinnelig fra Gressvik, men har bodd 15 år  i Oslo. Her har hun jobbet som styrer i en stor friluftsbarnehage. Linda er opptatt av barns medvirkning, lage mat sammen med barna, samt å bruke naturen i det pedagogiske opplegget i barnehagen. Hun har to egne barn, begge på skolen. 

Ida Levnang Johansen - Styrer


Ida er utdannet førskolelærer med fordypning i utefag. Hun har også videreutdanning i spesialpedagogikk ved høgskolen i Østfold. Ida er glad i friluftsliv, fjellet og sjøen.


Anne Bargmann - pedagogisk leder


Anne er utdannet førskolelærer, fra Tyskland. Har jobbet i barnehager i Sverige og Norge. Anne er en aktiv jente som liker å padle kano, gå turer og lese. Glad og positiv. 


Carmen Stösser - Pedagogisk leder


Carmen er utdannet barnehagelærer. Har tidligere jobbet som barnehagelærer på en institusjon for barn og voksne med funksjonshemninger. Har 2 barn. Liker å være ute i naturen og er veldig glad i musikk, og spiller både piano og gitar. Er opptatt av å være en omsorgsfull og tilstedeværende voksen for barna, som sprer glede.

 Gunn Elisabeth Westlie - barnehagelærer


Gunn Elisabeth er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Agder i 2004, med fordypning tegning og drama fra et universitet i Brisbane. Elisabeth er 32 år. Hun har jobbet i ulike barnehager i Oslo. 

Linda Hanes Krossby - allmenlærer



Linda er utdannet allmennlærer. Hun har jobbet på barne- og ungdomskole. Bruker nærmiljøet aktivt både i forhold til egne barn, og barna i barnehagen. Er gift og har tre barn

Jon Petter Sandbæk - gartner



Jon Petter er utdannet gartner. Har blant annet jobbet som gartner og vaktmester ved Hotell Refsnes Gods i mange år. Har 2 barn. Glad i turer med familien, hus/hytte og hage interessert, sosialt samvær med venner. Opptatt av friluftsliv, bruke og lære om naturen og fysisk aktivitet.

Peter Westreng - tømrer og assistent


Peter har bakgrunn som tømrer, men har nå jobbet en stund i barnehage. Peter er en idrettsinteressert gutt og er selv aktiv innebandy-spiller.  Peter tar barnehagelærerutdanning på deltid. Peter er verneombud i barnehagen. Har to barn.


 
Pia Graham - assistent

Pia er opprinnelig fra Sarpsborg. Etter en periode i Rakkestad har hun bosatt seg her på Hvaler. Pia har to barn selv. Hennes store lidenskap er å bruke naturen sammen med barna.


Veronica Lunde - assistent


Bor på Hvaler og har tre barn. Hun er utdannet hjelpepleier, og ønsker etterhvert å bli barnehagelærer. Tidligere spilt håndball på Kråkerøy, er glad i å trene. Liker å bruke nærmiljøet aktivt sammen med barna.


Silje-Kristine Nilsen - Pedagogisk leder

Sarah Westad - Pedagogisk leder

Svitlana Stang - Assistent

Ann-Eilen Lunde Karlsen - Assistent

Eirik Holten - Barnehagelærer



Bjarte Bjønnes


Bjarte har Bachelor utdannelse i økonomi fra Universitet i Oslo. Han har også fra tidligere arbeidet på Huser. I forhold til barnehagen har han en rolle i det administrative arbeidet. Bjarte har gjennom mange år spilt ishockey i eliteserien, for det meste for Sparta, men også for Comet. 



















































Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS