Kvalitetssikring

”Vi bruker de første tolv månedene av et barns liv til å lære det å gå og snakke, og de neste tolv til å fortelle dem at de skal sitte stille og holde munn."
Phyllis DillerKvalitetssikring

Vi er opptatt av kvalitet. Hvert enkelt barn skal få en så god oppfølging som er mulig. Systematisk kvalitetsarbeide er derfor påkrevd. Vi har høye ambisjoner og vårt kvalitetssystem blir kontinuerlig videreutviklet. I kvalitetssystemet legges det blant annet vekt på dokumentasjon, synspunkter fra foreldre, andre samarbeidspartnere, og våre egne ansatte. Vi har selvfølgelig også individuelle samtaler med barna. Vi på Huser har erfaring fra utvikling og bruk av kvalitetssystem. I øvrige deler av virksomheten har vi et system basert på EQUASS (European Quality in Social Services) som er et europeisk system for kvalitetssikring. I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Gjennom kvalitetssystemet settes det krav til rapportering, brukermedvirkning, oppfølging av egne ansatte, ekstern veiledning osv.
Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS