Søknad & opptak

”Barn er de hendene som vi griper himmelen med."
Henry Ward BeecherSøknad og opptak

Hvaler kommune har samordnet opptaksprosess med de kommunale og private barnehagene.
Søknadsfrist for å søke barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars På opptaksskjemaet kan man komme med 4 alternativer til barnehager. Hvis du ønsker Huser gårdsbarnehage som første valg må du fylle oss inn på alternativ nr.1. Søknadsskjemaet er elektronisk, og ligger på Hvaler kommune sine nettsider. Link til nettside finner du;   HER

Ta gjerne kontakt med oss på e-post,  eller telefonnummer 69 37 70 11 eller om du ønsker plass eller mer informasjon.

Suppleringsopptak skjer kontinuerlig, så det er ingen grunn til å la være å søke om barnehageplass selv om søknadsfristen er løpt ut. Det er imidlertid lurt å søke så raskt som mulig slik at du er sikret plass.

Opptakskriterier

a) Barn med prioritet etter § 13 i barnehageloven.
b) Barn som allerede har plass i Huser Gårdsbarnehage og deres søsken.
c) Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller utdanning, eller der den hjemmeværende er syk.
d) Barn fra hjem der begge foreldre er yrkesaktive.
e) Nærmiljøet. Fordeling av plasser skjer etter registrert søknadsdato.
f ) Barnehagen tar imot barn fra andre bostedskommuner enn Hvaler kommune ved ledig kapasitet.
Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS