Barnehagehverdagen

”Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner."
Sydney J. HarrisBarnehagehverdagen

barnehagen har vi en unik arena for samhandling på mange områder.  Positive voksne med godt humør er og bør være gode rollemodeller. Vi er både yngre og eldre, men vi er alle svært glade i dagen sammen med mange flotte hjerteknusere som fyller oss med et hav av ideer og er også en inspirasjon for oss lekne voksne.

Variasjon og spennende innfallsvinkler er vesentlig for å fange barnas interessefelt. For eksempel må dyra stelles, få mat og god behandling, noe som krever ansvarlighet og struktur. Samholdet mellom barna og mellom barna og dyra har vist seg å bidra til utvikling av sosial kompetanse -  noe som er satsningsområde i alle barnehager. Vi har for øvrig ponnier, kaniner og høner.

Antall, rom og form er et annet satsningsområde i barnehagen. Vi har personell som har deltatt på matematikkonferanser, og det er etablert et eget matterom i barnehagen med tilhørende materiell. Dette er et populært rom, men vi leker også med matematikk når vi er ute ved for eksempel å telle kongler, sortere stein etter størrelse osv.

Samlinger knyttet til læring i forhold til prosjektarbeid gir grobunn for utforskning og medvirkning for barna.  Gjennom aktiv deltakelse i barnehagehverdagen vil barnet stadig gjøre nye erfaringer.  Samlinger som inneholder eventyr og bøker fra kjent barnelitteratur er også viktig å formidle barna.  Dette er en del av vår kulturarv.

Av andre ting vi gjør i løpet av barnehagehverdagen besøker vi jevnlig gymsal på Floren skole samt Stjernenhallen, og eventuelt andre arenaer som krever skøyter i tillegg til ski som vi bruker i nærområdet om vinteren. Dette er populært hos barna.

Vi har svømming en gang i uka på Rødsmyra skole hvor de ulike barnegruppene (Delfiner og Hvaler) rullerer på å være med. Vi legger til rette for lek og moro slik at barna blir trygge i vannet, og introduserer litt svømmetrening for de eldste barna i barnehagen. Voksne med bestått livredningskurs er alltid med.

Frileken og rolleleken er viktig hvor barna lærer å innordne seg i grupper og tar valg.  Noen ganger leker vi voksne med barna etter deres ønske, og vi leker barneleker som Slå på ring, Ta den ring osv..  Vi kan også ha stasjoner hvor barna foretar egne valg.  Barnas medvirkning skaper positive innfallsvinkler. Når vi tegner/maler/vever og bruker puslespill og lignende trenes finmotorikken samtidig som barna koser seg sammen med voksne.

Vi har et bevisst forhold til mat, og har blant annet et eget drivhus hvor vi sår og høster grønnsaker og urter som brukes i barnehagen. Vi sanker også egg fra hønene våre. Barna er ofte med i matlagingen, og det er naturligvis en spennende prosess å hente råvarer som brukes til å fremstille en ferdig rett.

Språk og språktrening er viktig.  Mange barn har litt problemer med å bruke riktige lyder og dette trener vi i barnehagen.  Sangen hjelper oss, og i tillegg har vi ulike program som vi benytter oss av, for eksempel ”Snakkepakken” og ”Språksprell” som er populære og vektlegger trening i et sosialt fellesskap med andre barn.

Uteleken er vesentlig.  Her utfolder barna seg grovmotorisk og vår oppgave er å skaffe motivasjon for mye bevegelse.  Leker, redskap, sykler, sklier, huske og klatrestativ er stikkord.  Viktig er det også å oppleve flere ting – hyppige turer og aktivitetsdager hvor barna gjør andre erfaringer har betydning.
Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS