HMS

”Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner."
Sydney J. HarrisHMS

Det er naturligvis vesentlig at en barnehage tar arbeidet med HMS seriøst (HMS = Helse, Miljø og Sikkerhet). Ingenting er mer verdifullt enn våre barn! HMS er omfattet som en del av barnehagens styringssystem.

Det er viktig å forebygge skader. Dette innebærer blant annet å ha sikre uteleker, ha gode rutiner når man er på tur, når barna skal ri på ponni, eller når det skal tennes bål i skogen. Et godt HMS-system innebærer også at man har gode prosedyrer ved krisesituasjoner som for eksempel brann. Barnehagens ansatte skal ha nødvendige kurs, herunder blant annet førstehjelpskurs og livredningskurs.

Vi vil ha regelmessig gjennomgang av sikkerheten i barnehagen. Det innebærer at vi regelmessig gjennomfører egenkontroll. Det betyr også at vi vil sørge for ekstern kontroll av for eksempel utvendige lekeapparater og el-sikkerhet.Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS