Åpningstider & priser

”Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn."
Ivar Selmer-Olsen
Åpningstider


Mandag - Fredag:  06:45 – 17:00


Priser

Foreldrebetalingen blir fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.


 Plass  Pris/mnd  Matpenger/mnd*
 100%   3 000  400
 80%  2 370  320
 60%  1 810  240
 50%  1 500  200
 40%  1 200  160
     Barnehagen holder gratis uteklær og barnevogn for de som sover, til barna i barnehagen. Også vask av klærne er gratis.

Barnehagen serverer sunn og næringsrik varm lunsj hver dag. I tillegg serveres frokost og ettermiddagsmåltid.


Barnehagen gir 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 % for barn nummer 3.

Kjøp av enkelt dager for de barna som har redusert plass koster kr 300 pr dag.

Oppsigelse skal skje skriftlig med minst en måneds varsel. Det betales full pris i oppsigelsestiden

Priser for hente-bringe tjeneste:

Dersom man ønsker dette tilbudet fast betaler man kr 1990,- for henting/bringing på Asmaløy og kr 2490,- for de andre øyene per halvår. Dette inkluderer henting og bringing morgen og ettermiddag. Ønsker man kun enten morgen eller ettermiddag halveres pris.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet en gang i blant f.eks. ved sykdom er pris kr 30,- per tur. Ved kjøp av enkeltturer ber vi om forståelse for at tidspunktet må koordineres i forhold til fastlagt kjørerute. Si gjerne i fra så tidlig som mulig.

Også for hente-bringe tjeneste er det 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 %
for barn nummer 3.


Vedrørende ferieavvikling har barnehagen ikke kjøring i skolens ferier.

Reduksjon i foreldrebetalingen:

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Inntektsgrensen for å ha krav på redusert foreldrebetaling er kr.550 000,-.

Gratis kjernetid:

Alle 2-,3-, 4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen for å ha krav på redusert foreldrebetaling er  kr.615 590,- fra 01.08.2023. 

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du til kommunen og legger ved selvangivelse for foregående år, dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er du pliktig å opplyse om det ved søknad.Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS