Åpningstider & priser

”Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn."
Ivar Selmer-Olsen
Åpningstider


Mandag - Fredag:  06:45 – 17:00


Priser

Foreldrebetalingen blir fastsatt i tråd med forskrift om foreldrebetaling. Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.


 Plass  Pris/mnd  Matpenger/mnd*
 100%  3050  350
 80%  2440  280
 60%  1830  210
 50%  1525  175
 40%  1220  140
     
Barnehagen holder gratis uteklær og barnevogn for de som sover, til barna i barnehagen. Også vask av klærne er gratis.

Barnehagen serverer sunn og næringsrik varm lunsj hver dag. I tillegg serveres frokost og ettermiddagsmåltid.


Barnehagen gir 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 % for barn nummer 3.

Kjøp av enkelt dager for de barna som har redusert plass koster kr 300 pr dag.

Oppsigelse skal skje skriftlig med minst en måneds varsel. Det betales full pris i oppsigelsestiden.Priser for hente-bringe tjeneste:
Dersom man ønsker dette tilbudet fast betaler man kr 1990,- for henting/bringing på Asmaløy og kr 2490,- for de andre øyene per halvår. Dette inkluderer henting og bringing morgen og ettermiddag. Ønsker man kun enten morgen eller ettermiddag halveres pris.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet en gang i blant f.eks. ved sykdom er pris kr 30,- per tur. Ved kjøp av enkeltturer ber vi om forståelse for at tidspunktet må koordineres i forhold til fastlagt kjørerute. Si gjerne i fra så tidlig som mulig.

Også for hente-bringe tjeneste er det 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2 og 50 %
for barn nummer 3.


Vedrørende ferieavvikling har barnehagen ikke kjøring i skolens ferier.


Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Dersom du kommer inn under denne ordningen kan du sende en søknad om redusert foreldrebetaling til kommunen og legge ved selvangivelse for foregående år.Huser Gårdsbarnehage - 1684 Vesterøy - Tlf: 69 37 70 11 - E-post: post@husergardsbarnehage.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS